Publicerad 20 december 2006 Uppdaterad 20 december 2006

Många arbetarbarn på utbildningar i social omsorg

Få barn till arbetare läsare vidare, men på utbildningar i social omsorg är arbetarbarnen fler än på många andra håll.Bland unga under 25 år är de sociala skillnaderna stora när det gäller högskolestudier. Hela 70 procent av de högre tjänstemännens barn har börjat på högskolan vid 25 års ålder, medan endast 25 procent av de ej facklärda arbetarnas barn har det. Den sociala snedrekryteringen till högskolan håller alltså i sig, visar siffror från Högskoleverket och Statistiska centralbyrån.


 


Hur stor andelen arbetarbarn är på olika utbildningar skiljer dock sig åt. Lägst andel barn till arbetare finns det på läkarutbildningen (8 procent) och utbildningarna till arkitekt, jurist, psykolog, tandläkare och vissa konstnärliga utbildningar ligger inte långt efter. Där är andelen barn till arbetare mellan 12 till 14 procent. Fler arbetarbarn, 40 procent, går dock utbildningar i socialomsorg eller blir receptarier.


 


Men det är ovanligt att barn till arbetare studerar utomlands – endast 4 procent jämfört med 20 procent av barnen till högre tjänstemän väljer att studera i ett annat land.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE