Publicerad 10 november 2006 Uppdaterad 10 november 2006

Män i kvinnoyrken oftare sjuka

Män som har typiska kvinnoyrken får oftare psykiska besvär än vad män i allmänhet får.Knappt 20 procent av alla män som sjukskrivs har psykiska besvär, det kan exempelvis röra sig om en utmattningsdepression. Det skriver LO-Tidningen som tagit del av siffror från Afa, som är ett bolag som administrerar kollektivavtalade försäkringar.


 


Bland män som arbetar inom traditionella kvinnoyrken är dock andelen som får en sådan diagnos dubbelt så stor. Andelen manliga socialsekreterare, hemvårdare och personliga assistenter som sjukskrevs för psykiska besvär mellan 2003 och 2004 låg på drygt 40 procent. Andelen manliga barnskötare, förskollärare och fritidspedagoger som sjukskrevs för samma diagnos låg också något över 40 procent.


 


Kvinnor är dock fortfarande oftare sjuka än vad männen är.


 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE