Publicerad 18 januari 2007 Uppdaterad 18 januari 2007

Malmö har högst kostnad för socialbidrag

Det är stora skillnader när det gäller kommunernas kostnader för socialtjänsten. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort.

2004 kostade kommunernas individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och äldreomsorg sammanlagt 147 miljarder kronor. Vilken insats som får mest varierar kraftigt mellan kommunerna.


 


Sammantaget hade storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö sin största kostnadsandel inom individ- och familjeomsorgen medan glesbygdskommunerna hade störst andel äldreomsorg och minst andel handikappomsorg. Förortskommunerna hade minst andel äldreomsorgskostnader och den totalt sett minsta andelen socialtjänstkostnader.


 


Äldreomsorgen står för den överlägset största kostnadsandelen i kommunernas socialtjänst med 56 procent av kostnaderna. Handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen står för 23 respektive 21 procent.


 


Den kommun som har högst kostnad för äldreomsorg är Dals Ed i Västra Götaland. Där kostar den 73 435 kronor om året per person i målgruppen. Billigast är den Järfälla i Stockholms län med 33 955 kronor.


 


Handikappomsorgen enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är dyrast i Hedemora i Dalarna med 6 579 kronor per invånare i målgruppen. Billigast är den i Ydre i Östergötland där den kostar 380 kronor.


 


Malmö stad har den högsta kostnaden för socialbidrag inklusive flyktingmottagning med 3 094 kronor om året per invånare. Lägst kostnad har grannkommunen Vellinge med 102 kronor per invånare.


 


Klicka här för att läsa hela rapporten på Socialstyrelsens hemsida (pdf).


 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE