Publicerad 17 december 2013 Uppdaterad 17 december 2013

Magert med ny kunskap för anställda i kyrkan

Bara var tredje anställd i Svenska kyrkan får tillräckligt med fortbildning. Ökad kompetens syns inte heller alltid i lönekuvertet.

I landets församlingar är det många anställda som inte sett röken av någon fortbildning de senaste åren. Tidningen Visions undersökning visar att 25 procent av de anställda i Svenska kyrkan och frikyrkorna har fått ytterst lite eller ingen kompetensutveckling alls av arbetsgivaren de senaste tre åren.

Assistenter är den yrkesgrupp som oftast blir utan. Kamrerer och ekonomer satsar arbetsgivarna däremot mer på. Många i denna yrkeskategori har fått fortbildning, men de uppger att de skulle behöva mer.

Stora förändringar är på gång i Svenska kyrkan framöver. Många anställda går i pension och församlingar slås ihop.

– För att möta dessa förändringar är det nödvändigt att kyrkan satsar på kompetensutveckling, säger Matteus Canevall, ombudsman på Vision.

Enligt Visions avtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Arbetsgivaralliansen har alla Visionmedlemmar rätt till en individuell kompetensutvecklingsplan. Arbetsgivaren måste också avsätta resurser till detta.

Bara en tredjedel av dem som fått fortbildning svarar att deras nya kunskaperna gett högre lön.

– Vi är överens med arbetsgivaren att ökad kompetens ska vara knutet till löneutvecklingen. Vi som fackförbund måste kämpa för att fler ska se resultatet av sin höjda kompetens i lönekuvertet, säger Matteus Canevall.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE