Publicerad 6 september 2013 Uppdaterad 9 september 2013

Lundsberg får öppna skolan igen

Förvaltningsrätten beslutade idag att internatskolan Lundsberg får öppna igen. Rätten anser, tvärtemot Skolinspektionen, att det inte finns någon risk för elevernas säkerhet på skolan.

- Det är klart att det känns bra, det är det bästa för eleverna som bor här att de slipper bussas fram och tillbaka till andra skolor, säger Anita Fallquist, elevhemsföreståndare och Visionombud på Lundsberg.

Efter Skolinspektionens beslut att stänga skolan i den 28 augusti begärde skolan så kallad inhibition av beslutet. Det innebär att den tillfälliga stängningen upphävs i väntan på att förvaltningsrätten fattar ett slutgiltigt beslut om skolan framtid.

Idag beslutade alltså förvaltningsrätten i Stockholm att upphäva stängningen. Det innebär att skolan kan öppna på måndag igen.

Förvaltningsrätten konstaterar att det är oklart om internatverksamheten står under tillsyn av Skolinspektionen och att utgången av utredningen därför är oviss. Beslutet att stänga får dessutom stora konsekvenser för skolan, eleverna och personalen.

Rätten anser också att Skolinspektionens utredning inte visar att skolverksamheten innebär någon risk för elevernas säkerhet.

- Vi kan inte på något sätt dra en lättnandens suck. Vi har ett stort förändringsarbete att göra för att få ett slutgiltigt tillstånd att fortsätta, säger Anita Fallquist.

Skolinspektionen överväger att överklaga dagens beslut.

–Vi kommer nu att analysera förvaltningsrättens beslut och ta ställning till om vi ska överklaga detta beslut eller invänta förvaltningsrättens slutliga ställningstagande av Skolinspektionens beslut om tillfälligt verksamhetsförbud, säger Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler i ett pressmeddelande.

Vision har 14 medlemmar som arbetar på elevhemmen och skolan.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE