Publicerad 3 mars 2014 Uppdaterad 4 mars 2014

Löneuppror ger resultat i Örebro

Vision har under många år hävdat att lönerna för tandsköterskorna i Örebro läns landsting är för låga. Nu får man medhåll från arbetsgivaren.

Under senare år har löneupproren för högre tandsköterskelöner spridit sig över landet. I Örebro skickade tandsköterskorna ett protestbrev till alla folktandvårdskliniker i länet och till tandvårdschefen.

Bland annat påpekade man att de har för låg lön i förhållande till arbetsuppgifterna och att den minimala lönespridningen gör att det inte finns något utrymme att göra lönekarriär.

I en intervju i TV4 bekräftar nu Göran Stegersjö, tandvårdsdirektör i Örebro läns landsting, att lönerna släpar efter:

– Att alla vill ha högre lön är ju inte så konstigt, men när det gäller tandsköterskorna är det en grupp som är lite eftersatt, säger han.

Eva Straumits, Visionsordförande i landstinget, ser det som ett erkännande.

– Ja det gör jag. Vi har diskussioner med tandvårdsledningen och har fått ett förslag. Det ser bra ut, men jag kan inte nämna några siffror i dagsläget, säger hon.

Under veckan ska parterna komma överens om den generella löneökningsnivån. Därefter ska tandsköterskorna senare i vår lönesättas individuellt.

– Då får vi se hur mycket var och en får. Men ju högre procentsats vi kommer överens om med arbetsgivaren, desto större möjlighet får vi att öka lönespridningen, säger Eva Straumits.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE