Publicerad 13 februari 2008 Uppdaterad 13 februari 2008

Linköping köper ut över hundra anställda

Linköpings kommun vill bli av med över 100 anställda efter flera privatiseringar och effektiviseringar inom vården och omsorgen. De flesta berörda kommer att erbjudas avgångsvederlag eller särskild avtalspension.

Linköpings kommun har privatiserat en stor del av vården och omsorgen den senaste tiden. I dagsläget har kommunen sålt ut omkring 70 procent av verksamheten. Framför allt till de stora aktörerna är Attendo Care och Carema.


 


Enligt kommunledningen måste kommunens kvarvarande omsorg bli effektivare för att kunna konkurrera med de privata företagen vid kommande upphandlingar. Därför ska personalstyrkan inom vård och omsorg minskas med 117 personer.


 


Kommunen har tagit fram ett omställningspaket som ska erbjudas de som blivit övertaliga. Det består av särskild avtalspension till de som fyll 63 år och en avtalspremie för dem som jobbat minst fem år i kommunen. Premien är på mellan 3 och 9 månadslöner beroende på hur länge man har jobbat i kommunen.


 


Yrkesgrupper som berörs är ekonomer, personalsekreterare, verksamhetsutvecklare, verksamhetschefer, administratörer, undersköterskor och vårdbiträden.


 


Kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (m) tror dock inte att alla kommer kunna får något erbjudande.


 


–Det blir en tuff situation för de berörda medarbetarna och det kan bli uppsägningar. Vi kommer inte att klara hela omställningen men försöker göra den så mjuk som möjligt för de anställda, säger han.


 


SKTFs avdelningsordförande i Linköping, Mats Olsson, säger att privatiseringarna och nerdragningarna den här gången även drabbar många av SKTFs medlemmar. Tidigare har det mest handlat om medlemmar i Kommunal.


 


–Det kommer att bli färre jobb för chefer och assistenter, det är solklart att kommunen drar åt svångremmen och att det kommer att bli mindre bemanning i kommunen, säger han.


 


SKTF i Linköpings kommun kommer att informera alla berörda chefer om omställningen den 25 februari. Assistenterna kommer att informeras den 27 februari.


 


Kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (m) tror att ännu fler anställda kommer att bli övertaliga framöver. Den nuvarande beräkningen att personalstyrkan ska minskas med 117 anställda kommer inte att räcka eftersom den baserades på privatiseringar som var aktuella innan årsskiftet. Sedan dess har Carema vunnit ytterligare upphandlingar där kommunen deltagit.


 


–Vi kommer att behöva banta organisationen ännu mer för att kunna konkurrera. Därför kommer fler anställda att bli övertaliga, säger Paul Lindvall (m).


  


 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE