Publicerad 22 november 2007 Uppdaterad 22 november 2007

Lidingö bryter med Attendo care

Lidingö kommun har beslutat avbryta samarbetet med det privata vårdbolaget Attendo care på Baggeby gårds servicehus.

–Vi ser mycket allvarligt på det som har hänt. Det är oacceptabelt att våra äldre omsorgstagare inte får den vård de behöver och vi har inte längre förtroende för Attendo cares förmåga att driva verksamheten på Baggeby gård, säger äldre- och handikappnämndens ordförande Björn Engström, i ett pressmeddelande.


 


Under 2007 har flera allvarliga händelser inträffat på servicehuset. Anhöriga har klagat på att boende inte har fått den hjälp de behöver och enligt Lidingö tidning avled en man tidigare i somras på grund av vanvård.


 


Efter dödsfallet gjorde Lidingö stad en Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen och under hösten har Attendo care tvingats betala 120 000 kronor i vite på grund av kontraktsbrott.


 


Enligt Lidingö tidning har Attendo care under perioder haft för lite personal. Bland annat har det saknats chefer och sjuksköterskor.


Äldre- och handikappnämnden ska fatta det formella beslutet om


 


Baggeby gård den 28 november. Kommunen räknar med att ta över driften från 7 januari 2008.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE