Publicerad 5 december 2006 Uppdaterad 5 december 2006

Lätt för socionomer att få jobb

Nästan 80 procent av socionomerna som avslutade sina högskolestudier för omkring tre år sedan har i dag ett jobb inom det yrkesområde som de utbildats för. Det visar färska siffror från Statistiska centralbyrån.Motsvarande siffra för alla högskoleutbildade är 70 procent. Många av socionomerna, 78 procent, hade också ett fast jobb. Det kan jämföras med hela gruppen högskoleutbildade där 75 procent hade ett fast jobb i mars 2006.


 


Nästan alla före detta högskolestudenter, 94 procent, hade dock ett arbete. Utrikes födda har det dock något svårare att hitta arbete. Av de utrikes födda männen hade exempelvis 84 procent ett jobb. Cirka 20 procent av de utrikes födda hade också någon gång efter att de avslutat sin utbildning studerat för att de inte hade något jobb, jämfört med 12 procent av de inrikes födda.


 


Fler kvinnor, 70 procent, arbetade inom det yrke som de utbildat sig till, jämfört med männen där endast 59 procent jobbade inom ”rätt” yrkesområde. Orsaken till det är att fler kvinnor utbildat sig på lärar- eller sjuksköterskeutbildningarna, som är utbildningar med tydliga yrkesinriktningar.


 


Den övervägande majoriteten, 90 procent, är nöjda med det arbete de har. Men 25 procent av högskoleingenjörerna och 16 procent av ekonomerna ansåg att de var överkvalificerade för sitt arbete. Motsvarande andel bland övriga högskoleutbildade var 10 procent.


 


Drygt 30 procent fick sitt jobb genom att ta direktkontakt med arbetsgivaren och drygt tio procent genom arbetsförmedlingen. Männen fick i något högre utsträckning än kvinnorna reda på att det fanns ett ledigt jobb genom personliga kontakter, det vill säga genom anhöriga och bekanta.


 


Statistiska centralbyrån har gjort undersökningen genom att skicka ut ett frågeformulär till 10 337 personer som examinerats från en högskola eller ett universitet under läsåret 2002/2003. Drygt 70 procent svarade på enkäten.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE