Publicerad 26 februari 2002 Uppdaterad 27 februari 2002

Landstingsbolag gör rekordvinst

Landstingets fastighetsbolag i Stockholm går bättre än någonsin. Förra året gjorde bolaget en rekordvinst på 742 miljoner kronor. Året innan var vinsten 82 miljoner.

Stora delar av vinsten kommer från försäljningar av fastigheter och bostadsrätter. Förra året sålde bolaget för 574 miljoner kronor. Sedan bolaget bildades 1992 har Locum sålt fastigheter för 5,4 miljarder kronor. Men det är inte bara försäljningar som ligger bakom den ökande vinsten. Kraftiga personalminskningar och effektiviseringar har genomförts de senaste åren. Antalet anställda har minskat från 1 200 till knappt 180. Främst genom försäljningen av driftsbolaget Dalkia.


En annan orsak är att sjukvårdens efterfrågan på fastighetsförvaltning och byggprojektering har ökat, berättar SKTFs sektionsordförande Lena Dahlström.


–Tidigare har vi varit kraftigt nerbantade och tagit in många externa konsulter, men nu har det gått så bra att vi har börjat nyanställa. Hittills har vi anställt sex biträdande förvaltare. Det finns ingen anledning för oss att göra jättevinster. Vi måste tänka på arbetsmiljön också och då är det bra att vi anställer fler.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE