Publicerad 9 februari 2009 Uppdaterad 10 februari 2009

Landsting tävlar i energibesparing

Släck lampan och stäng dörren. Det är budskapet till de anställda när landstingen i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten drar igång kampanjen Energismart i norr.

Tidigare har landstingen arbetat mycket med att minska den fasta energianvändningen, bland annat vid uppvärmning och ventilation. Nu är inriktningen att även minska varje enskild anställds elanvändning.

–Det handlar väldigt mycket om släck och stäng. Vad var och en kan göra är relativt lite men det blir ändå mycket när vi har så många anställda, säger projektledaren Monika Sundström på landstinget i Västernorrland.

Målsättningen är att minska elanvändningen med fem procent före 2011, vilket skulle minska koldioxidutsläppen med 8 000 ton och även innebära en besparing på runt tio miljoner kronor. För att öka motivationen har kampanjen utformats som en tävling mellan de fyra landstingen.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE