Publicerad 26 mars 2014 Uppdaterad 26 mars 2014

Landsting tar krafttag för ökade löneskillnader

Löneskillnaderna mellan nyanställda och dem med många års erfarenhet måste öka. Det slår Landstinget i Uppsala fast. Nu ska det utredas vilka yrken som ska prioriteras.

I grunden handlar frågan om sjuksköterskornas löner. På två år har ingångslönerna för sjuksköterskor i Uppsala ökat från omkring 21 000 till i snitt 25 500 kronor. Ökningen har gjort att nyanställda i flera fall fått högre lön än kollegor som arbetat i många år. Flera politiker anser nu att löneskillnaderna för sjuksköterskor, men även inom andra yrken, blivit för små.

­–Vi vill ha konkurrenskraftiga löner där man får lön efter kompetens och ansvar. Kruxet är att det inte blivit så. Vi vill ha tydligare lönespridning. Det ska vara en självklarhet att man har mer i lön efter 20 år i yrket än om man är nyanställd, säger Lina Nordquist (FP), landstingsråd och ordförande i produktionsstyrelsen inom landstinget.

Produktionsstyrelsen beslöt i går att alla sjukvårdsförvaltningar ska gå igenom sina yrkesgrupper och se vilka grupper man anser haft för liten lönespridning. I nuläget vill Lina Nordquist inte peka ut några fler yrkesgrupper än sjuksköterskor men misstänker att medicinska sekreterare kan bli en sådan grupp. Hon säger också att de medicinska sekreterarna är en prioriterad grupp vid årets löneförhandlingar på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vivi-Ann Lövgren är avdelningsordförande för Vision i Landstinget i Uppsala. Hon är positiv till att landstinget ska verka för ökade löneskillnader.
–Jag har tjatat om lönespridning i hur många år som helst. Men det är väldigt svårt att förklara för medlemmarna. Många vill inte ha lönespridning, säger hon.

Uppdraget att kartlägga vilka yrkesgrupper som har liten lönespridning ska vara färdigt redan i maj.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE