Publicerad 15 februari 2011 Uppdaterad 15 februari 2011

Landsting mjukar upp mobilförbud

Västerbottens läns landsting tillåter anställda att ha mobiltelefonen påslagen på fler platser. Samtidigt blir landstinget tydligare med att mobilförbudet på intensivvårdsavdelningar ska följas.

Det totalförbud mot mobiltelefoner som funnits inom delar av landstingets verksamheter har inte följts särskilt väl.

– Det har varit lite si och så. Folk har gått in på IVA (intensivvårdsavdelningen) med mobilen på, säger Jan Jonsson, medicinteknisk ingenjör inom Västerbottens läns landsting.

Problemet är att telefonerna kan störa medicinsk utrustning och leda till att exempelvis puls- och blodtrycksmätningar ger felaktiga utslag.

Men att införa en hårdare attityd till privata mobiltelefoner är inte rimligt, menar Landstinget i Västerbotten. Därför öppnar man upp för att mobiltelefoner får användas på fler avdelningar, bland annat på vissa vårdavdelningar där det tidigare varit totalförbud. De inskränkningar som görs är att telefonerna inte får användas inom 1,5 meter från medicinteknisk utrustning. Dessutom skärps förbudet på avdelningar som sysslar med intensivvård.

– Där det är förbud ska det vara förbud, säger Jan Jonsson.

De nya reglerna gäller all verksamhet inom landstinget.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE