Publicerad 4 november 2010 Uppdaterad 4 november 2010

Landsting lägger ut fastighetsdriften

Fastighetsdriften av samtliga sjukhus och vårdscentraler i Västernorrlands landsting läggs ut på entreprenad. 70 anställda berörs.

I dag drivs fastighetsförvaltningen på sjukhusen och vårdcentralerna av landstingets Landstingsservice. Enligt planerna ska den nya arbetsgivaren ta över driften från 1 maj 2011 och avtalet sträcker sig till och med april 2015.

–Landstinget hoppas naturligtvis att det ska bli billigare, säger fastighetsingenjören Per-Erik Bergman, som ansvarar för outsourcingen.

Upphandlingen innebär en så kallad verksamhetsövergång. Det innebär bland annat att alla anställda kommer att få ett erbjudande om att följa med till den nya arbetsgivaren med oförändrade villkor under det första året. Anställda som inte vill byta arbetsgivare kan välja att stanna i landstinget.

Ett 20-tal SKTF-medlemmar berörs av verksamhetsövergången, säger Haide Andersson, SKTF-ombud på Landstingsservice.

–Det är blandade känslor, en del känner sig lite oroliga, säger hon.

Vad finns det för jobb i landstinget för dem som väljer att stanna kvar?

–Det vet vi inte än. Det kan bli svårt för det dras ju ner på alla håll, säger Haide Andersson.

Förutom fastighetsskötseln innefattar upphandlingen också tillsyn och skötsel av mark, byggnader, snöröjning och halkbekämpning samt administration av exempelvis felanmälningar. Landstinget har också ställt krav på att företaget som tar över ska arbeta med energioptimering för att minska energiförbrukningen i landstingets fastigheter.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE