Publicerad 25 januari 2007 Uppdaterad 25 januari 2007

Landsting hjälper inte missbrukare i tid

10 av 21 landsting kan inte erbjuda heroinmissbrukare behandling med subutex och metadon i tid. Det visar en undersökning från Mobilisering mot narkotika.Mobilisering mot narkotika är en del av regeringskansliet och arbetar med att stävja narkotikamissbruket i Sverige.


 


Enligt den så kallade vårdgarantin ska missbrukare få en tid för bedömning inom 90 dagar och därefter behandling inom 90 dagar. Kartläggningen visar att det finns landsting som varken själva kan erbjuda läkemedelsbehandling för missbrukare eller remittera patienter till andra landsting. Flera landsting har också längre väntetider än 90 dagar.


 


–Arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting måste se till att de lokala politikerna tar sitt ansvar och ger missbrukarna den vård de har rätt till, säger Björn Fries, nationell narkotiskapolitisk samordnare. 


 


 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE