Publicerad 21 november 2013 Uppdaterad 22 november 2013

Kyrkan uppmanar till hbt-certifiering

Alla stift bör sträva efter att genomföra hbt-certifikat på arbetsplatserna inom Svenska kyrkan. Det beslutade kyrkomötet i går.

Redan vid 2010 års kyrkomöte beslutades att stiften skulle uppmuntras att starta utbildningar i frågor kring homo-, bi-, trans- och queer-området, hbtq, för anställda och förtroendevalda. Men det arbetet går för långsamt, och öppenheten till hbtq-personer varierar inom Svenska kyrkan, konstaterades under årets kyrkomöte.

För att påskynda arbetet beslutade kyrkomötet att alla stift ska uppmuntras att genomföra den hbt-certifiering som erbjuds av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Certifieringen innebär ”ett synliggörande av att en organisation arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av patienter/klienter/brukare utifrån ett hbt-perspektiv”.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE