Publicerad 27 augusti 2013 Uppdaterad 28 augusti 2013

Kyrkan ska utreda löneskillnader

Män som jobbar i Svenska kyrkan tjänar bättre än kvinnorna. Det visade Tidningen Visions kartläggning nyligen. Nu lovar arbetsgivarorganisationen att analysera löneskillnaderna djupare.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ska analysera löneskillnaderna mellan män och kvinnor inom organisationen på djupet. Det beslutades i arbetsutskottet förra fredagen, sedan Tidningen Vision uppmärksammat problemet.

– Det vi kommer fram till ska presenteras för våra medlemmar, alltså arbetsgivarna, med ett medskick till de ställen där det brister, att de ska ta löneskillnader i beaktande vid lönesättningen. Det kan vi naturligtvis göra redan nu, och det gör vi också, säger Jösta Claeson, ordförande i arbetsgivarorganisationen.

Det verkar ju inte räcka.

– Jo, jag tycker faktiskt det. Kyrkan ligger bättre till när det gäller jämställda löner än till exempel näringslivet och landsting och kommuner. Så vi ska inte klä oss i säck och aska och säga att allt är elände, för så är det inte.

Så ni är egentligen ganska nöjda?

– Nej, självklart ska vi gå längre och inte slå oss till ro.

Hur?

– Genom att fortsätta prata med våra medlemmar och hjälpa dem som har problem med att göra lönejämförelser. Vi har olika redskap och mallar för det.

När är ni klara med analysen?

– Det ska inte ta så lång tid. Jag hoppas den blir klar under hösten.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE