Publicerad 11 oktober 2013 Uppdaterad 15 oktober 2013

Kyrkan kryper till korset – löner ska jämställas

I åtta av nio typiska Vision-yrken inom Svenska kyrkan tjänar män bättre än kvinnor. Det avslöjade Tidningen Vision i somras. Nu ska det bli ändring på det, lovar arbetsgivarorganisationen.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, SKAO, har djupanalyserat löneskillnaderna mellan könen efter Tidningen Visions kartläggning. Nu tänker man se till att lönerna jämställs för i alla fall två av yrkesgrupperna: Diakoner och kyrkogårdsarbetare.

– Vi kan se att männen, med få undantag, tjänar mer än kvinnorna i samtliga åldersgrupper i dessa yrken utan förklarliga skäl. Det ska vi nu ta kraftsamling emot, säger Bo Engervall, förhandlingschef i SKAO.

På programmet står fyra åtgärder som ska leda till förändring. En handlar om löneöversynen.

– Vi tänker uppmana arbetsgivarna att titta särskilt på diakoner och kyrkogårdsarbetare inför vårens löneöversyn. Enligt lag har de ju en skyldighet att kartlägga osakliga löneskillnader, och vårt material tyder på att det är på det sättet.

Bo Engervall tror också på samarbete med fackförbunden vid löneöversynen.

– Vi hälsar Vision och de andra facken med glädje att hjälpas åt.

Kommer lönerna för diakoner och kyrkogårdsarbetare att vara jämställda från i vår alltså?

– Ja, jag hoppas det om det visar sig att löneskillnaderna är osakliga. Då måste vi agera. Sedan kan det ju ta lite tid att få fram pengar som ligger utanför potten.

När det gäller löneskillnader i de sju övriga yrkesgrupper som Tidningen Vision tittat närmare på, ligger SKAO dock ännu lågt.

– Befattningsbeskrivningarna för dessa yrken tar ingen hänsyn till om man till exempel har en chefsposition eller arbetar i ett större sammanhang än en kollega. Man har alltså samma titel oavsett arbetsuppgifter och ansvar. Och eftersom yrkesgrupperna är små, kan enstaka löner som sticker iväg påverka statistiken. Då är det svårt att dra generella slutsatser om osakliga löneskillnader.

Det resonemanget innebär ju att det mest är män som är chefer och/eller har löner som sticker iväg.

– Ja, och det beror kanske på andra variabler, som att kvinnor i vissa yrken inte lika ofta söker sig till ledande befattningar och inte vågar ta på sig ett större ansvar. Men det är en annan form av jämställdhetsproblem i samhället, säger Bo Engervall, som hoppas att arbetsgivarna ändå tittar på fler yrkesgrupper än diakoner och kyrkogårdsarbetare i löneöversynen.

– Kanske gör de det av bara farten. Men det är gott nog att ni (Tidningen Vision) gjort oss uppmärksammade på löneskillnaderna. Vi kommer ha särskilt fokus på jämställda löner i alla våra insatser vi gör nästa år. Vi kommer att ha det som ett slags tema kan man säga.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE