Publicerad 18 november 2005 Uppdaterad 18 november 2005

Kvinnor på Kriscentrum vann lönekamp

Elva kvinnor som jobbar på Malmös Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor får höjda löner efter en anmälan till JämO. Efter tre år får de lika mycket betalt som männen som jobbar på Kriscentrum för män.

–Vi tycker att resultatet är bra men vi är förbittrade över att ingen har talat om för oss tidigare att vi tjänade mindre än männen. Det innebär ju att vi har haft för låga löner i tre år, säger socialrådgivaren Maj-Britt Johansson, som fått upp sin lön med 2 900 kronor i månaden.


 


I somras anmälde kvinnorna på Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och deras barn kommunen till Jämställdhetsombudsmannen, JämO. De ansåg sig vara lönediskriminerade eftersom de tre männen på kommunens Kriscentrum för män tjänade upp till 5 000 kronor mer i månaden.


 


–Vi blev upprörda när vi upptäckte hur det låg till, säger Maj-Britt Johansson.


 


Trots att kvinnorna och männen har samma utbildning, samma arbetsgivare och arbetar efter samma handlingsprogram tjänade flera av kvinnorna omkring 20 000 kronor i månaden medan männen hade månadslöner på runt 25 000. Maj-Britt Johansson anser dessutom att kvinnorna har ett mer krävande jobb eftersom de har jourverksamhet dygnet runt och kvinnor och barn boende på centret.


 


Efter kvinnornas anmälan anlitade arbetsgivaren en konsult som gjorde en arbetsvärdering.


 


–Han tittade på de här arbetsplatserna och kom fram till att det var likvärdiga arbeten trots att de i vissa delar är ganska olika, säger förhandlingssekreteraren Sören Lundgren.


 


Förhandlingarna mellan SKTF, SSR och arbetsgivaren slutade med att kvinnorna får mellan 1 500 och 2 900 kronor mer i månaden. Facken krävde löneökningarna skulle gälla retroaktivt från 2003 men det gick arbetsgivaren inte med på. Uppgörelsen gäller istället från 1 april i år.


 


Efter höjningen ligger kvinnornas lön på mellan 22 000 kronor och 26 800 kronor i månaden.


 


–De mer erfarna kvinnorna ligger nu något högre än männen, någon ligger lika och andra strax under i en fallande skala, säger Sören Lundgren.


 


Han har en förklaring till hur de osakliga löneskillnaderna kunde uppstå.


 


–Det var en smärre rusning av ansökningar till Kriscentrum för kvinnor och vi kunde ganska lätt rekrytera internt utan att göra några riktiga lönejusteringar.


 


När Kriscentrum för män startade för tre år sedan, under en annan stadsdelsförvaltning, kollade arbetsgivaren inte löneläget på Kriscentrum för kvinnor. Eftersom det då var betydligt färre som sökte och bara några få som hade varit med och byggt upp liknande verksamheter tidigare, blev lönerna för männen mycket högre.


 


Frånsett att de anställda på Kriscentrum för kvinnor haft för låga löner i förhållande till sina manliga kollegor i flera år tycker Maj-Britt Johansson att de har nått en bra och viktig uppgörelse.


 


–Nu hoppas jag att andra också kan få sådana här uppgörelser med sina arbetsgivare om det förekommer diskriminering, säger hon.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE