Publicerad 23 juni 2014 Uppdaterad 24 juni 2014

Procentsiffran i grafen är sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid.

Kvinnor i landstingen fortsatt mest sjuka

Sjukskrivningarna i landstingen ökar för tredje året i rad. Bland tandsköterskor och medicinska sekreterare är sjukfrånvaron högst i Jämtland.

Mellan åren 2002 och 2011 minskade sjukfrånvaron i både kommuner som landsting. En bidragande orsak är att sjukreglerna skärptes efter Alliansens valseger 2006.

Men de senaste åren har den tidigare positiva trenden vänt, visar siffror från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. De offentliganställdas sjukfrånvaro ökar. Mellan 2011 och 2013 har sjukfrånvaron i landstingen ökat från 4,6 till 5,1 procent av den ordinarie arbetstiden.

Sjukfrånvaron ökar för båda könen men det är fortfarande kvinnor som har högst frånvaro. Jämtlands läns landsting toppar listan och så har det sett ut de senaste åtta åren.

– Jag kan inte svara på vad det beror på. Vi analyserar och försöker hitta orsakerna. Det är ett av de fem prioriterade målen vi har i landstinget just nu, säger Annica Sörensdotter, personalchef i Jämtlands läns landsting.

Landstinget Jämtland har länge plågats av dålig ekonomi med omorganisationer och varsel som följd. Landstinget har också lagt ner den interna företagshälsovården för att spara pengar. I stället har man upphandlat Previa från och med i höst.

– Fram till dess ser vi över hela rehabiliteringsprocessen. Vi ska också anställa en rehabkoordinator på försök under ett år för att snabbare hitta nya vägar att sänka sjuktalet, säger Annica Sörensdotter.

De analyser som landstinget gjort hittills visar att det är psykiska sjukdomar som är vanligast i personalen till skillnad från den övriga befolkningen där fysiska sjukdomar är vanligast. Annica Sörensdotter har ett par tänkbara förklaringar till varför Jämtland har så hög sjukfrånvaro.

– Vi har en hög andel äldre i personalen och dessutom ligger befolkningen i Jämtland högt när det gäller sjukskrivningar, säger hon.

Lägst på landstingssidan är sjukfrånvaron i Kalmar med 4,2 procent av ordinarie arbetstid.

Den största minskningen sedan 2006 står Blekinge för. Där har sjukfrånvaron minskat från 7,4 procent till 4,6 procent.

Envist uppmärksamt. Så beskriver Jonas Kullberg, personaldirektör i Landstinget Blekinge, det arbete som bedrivs.

– Vi har bra rutiner för att fånga upp korttidsfrånvaro, så att den inte utvecklas till långtidsfrånvaro. Dessutom har vi en bra företagshälsovård och duktiga chefer som uppmärksammar om något inte står rätt till.

Samtidigt är Jonas Kullberg noga med att påpeka att man inte har något hemligt framgångsrecept i Blekinge. Åtgärderna och insatserna är i stort sett desamma som på andra arbetsplatser, menar han.

Ändå går man mot strömmen. Och siffrorna för de första fyra månaderna i år visar att den goda trenden håller i sig.

– Ja, det verkar som att vi går emot den generella trenden och det är naturligtvis glädjande. Men som sagt, om jag hade en mirakelkur skulle jag gärna dela med mig av den, säger Jonas Kullberg.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE