Publicerad 20 juni 2011 Uppdaterad 21 juni 2011

Kvinnor begär lägre ingångslön än män

Kvinnliga studenter förväntar sig ofta en lägre lön än sina manliga kurskamrater. Men de som pluggar tekniska utbildningar lägger ribban högre än de som läser ekonomi.

En nyutexaminerad manlig ekonom kräver i genomsnitt 28 454 kronor när de ska förhandla lön på sitt första jobb. En kvinnlig ekonom kräver i drygt 2 300 kronor mindre vid samma tillfälle. Det visar undersökningen Företagsbarometern som företaget Universum gjort, skriver Dagens Industri.

Tittar man på de som pluggar till civilingenjör är gapet mellan kvinnorna och männen mindre, drygt 1 220 kronor.

Undersökningen, som omfattar nästan 14 000 studenter på svenska universitet och högskolor, visar också att könsroller spelar in när det gäller yrkesval och val av arbetsgivare. För männen är det viktigare att få ledande positioner på storföretag.

– Männen har starkare fokus på pengarna, och jag tror att bland just ekonomer kan det utkristallisera sig ännu mer. De vill i högre utsträckning jobba på investmentbanker och storbanker med finansiering och kapitalförvaltning, medan många kvinnor söker sig till redovisning och revision där lönerna inte är lika höga, säger Daniel Wägerth, expert på arbetsgivarimage på Universum, till DI.
 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE