Publicerad 27 juni 2008 Uppdaterad 27 juni 2008

Kvinnojourernas verksamhet utvärderas

De ideella kvinnojourernas verksamhet ska utvärderas. Socialstyrelsen får 10,5 miljoner kronor för att klara översynen tillsammans med kvinnojourernas två riksorganisationer.

Socialstyrelsen ska på regeringens uppdrag utvärdera arbetssättet hos landets ideella kvinnojourer. Arbetet ska ske i samarbete med Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) och Sveriges kvinnojourers riksförbund (SKR).

Syftet är, enligt integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, att förstärka kvinnojourernas verksamhet, utveckla arbetssätt och metoder samt vara ett stöd för deras kvalitetssäkringsarbete.

-Det är anmärkningsvärt att det i dag saknas en sammanhållen bild av en så pass viktig samhällsverksamhet, säger hon i en kommentar.

Regeringen satsar 10,5 miljoner kronor på utvärderingen. En delrapport ska lämnas i början av 2010 och uppdraget ska avslutas i juni 2011. Översynen ska samordnas med Socialstyrelsens tidigare uppdrag att utvärdera socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE