Publicerad 12 december 2011

Kunderna nöjdast med Luleå Energi

Luleå Energi har flest nöjda kunder av alla elhandelsbolag i landet. Det visar en undersökning som Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har gjort.

Luleå Energi vinner i både kategorin privat- och företagskunder. Nöjdhetsindex bland kunderna är 78,5 procent respektive 74,3 procent på SKI:s hundragradiga skala.

Fortum ligger i botten i båda kategorierna med 56,9 respektive 59,2 procent nöjda kunder.

Bland privatkunderna är Sollentuna Energi den stora klättraren, företagets nöjdhetsindex här ökat från 67,5 i fjol till 74,2 procent i år.

Kundundersökningen bygger på cirka 14 000 intervjuer som är gjorda under oktober och november i år.
 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE