Publicerad 19 april 2006 Uppdaterad 19 april 2006

Krav på fler chefer i Gnosjö

I Gnosjö kommun ansvarar två områdeschefer för över 100 anställda var inom äldreomsorgen. Nu hotar Arbetsmiljöverket med ett vite på 50 000 kronor om socialnämnden inte anställer fler chefer.

De två områdescheferna i Gnosjö kommun ansvarar för all personal inom äldreomsorgen, en för hemtjänsten och en för äldreboenden. Redan 1999 uppmärksammade Arbetsmiljöverket, AMV, att de två cheferna hade ansvar för över 100 anställda var och påtalade att det var en alldeles för hög arbetsbelastning.


 


Under åren som gått har i stort sett inget hänt. Den ena områdeschefen, Magnus Falk, har fortfarande personalansvar för tre äldreboenden, ett centralkök och all städpersonal, totalt 106 personer.


 


–Det innebär att jag i bästa fall har utvecklingssamtal var tredje år med de anställda, så ska det ju inte vara men jag hinner inte mer, berättar han.


 


Under de två områdescheferna finns inga fler chefer förutom gruppledare i vårdgrupperna.


 


–Det finns ju stora utvecklingsmöjligheter och jag ser hur mycket vi skulle kunna göra om vi hade tid och möjlighet. Framför allt får min personal inte tillgång till mig i den utsträckning som jag tycker att de har rätt till, säger Magnus Falk.


 


Det han helst vill är att äldreomsorgen ska få fler områdeschefer. Det bästa vore om cheferna fick ansvar för runt 30 anställda vilket SKTF och Socialstyrelsen förespråkar i rapporten ”Hur många direkt underställda kan en chef ha?”


 


–Då är det ju två till tre chefer till som behövs, säger Magnus Falk.


 


AMV påpekar att områdescheferna inte har en chans att klara sina arbetsuppgifter. Stuationen är oacceptabel och innebär enligt AMV stora risker för att cheferna kan drabbas av ohälsa. Socialförvaltningen måste minska presentera en åtgärdsplan senast 1 augusti, annars hotar ett vite på 50 000 kronor.


 


Socialnämndens ordförande Arne Ottosson (m) säger att en arbetsgrupp inom socialförvaltningen nu utreder en ny organisation som ska presenteras innan tidsgränser går ut. Han vill inte lova fler chefer.


 


–Det kommer att bli en förändring hur den kommer att se ut kan ja inte svara på idag.


 


Varför har ni inte gjort något tidigare?


 


–Vi har vidtagit en del åtgärder och haft en dialog med cheferna men vi har inte gjort tillräcklig, säger han.


 


Socialchefen Inger Henriksson som tillträdde i augusti är förvånad över att inget har hänt tidigare. Hon vill absolut ha flera chefer.


 


–Ja, det är ett måste, man kan inte ha så här många medarbetare men det handlar ju om pengar som måste till också.


 


Hur många nu chefer kan det bli?


 


–De har ju över 100 medarbetare och de bör ju åtminstone inte ha fler än 35-40, säger Inger Henriksson.


 


Trots den hårda arbetssituationen tycker områdeschefen Magnus Falk att äldreomsorgen fungerar bra.


 


–Jag vill poängtera att vi inte har någon dålig äldreomsorg i Gnosjö för vi har otroligt duktig personal. Vi har fått självplanerande vårdgrupper som har mycket eget ansvar men det yttersta ansvaret har ju alltid jag, säger Magnus Falk.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE