Publicerad 23 januari 2012 Uppdaterad 23 januari 2012

Konkurrensverket stämmer Borås

Servicekontoret i Borås kommun bör stoppas från att sälja mark- och anläggningsarbeten till andra kommuner och företag. Det anser Konkurrensverket som nu stämmer kommunen i domstol.

Enligt Konkurrensverket säljer servicekontoret i Borås idag tjänster som av mark- och anläggningsentreprenadarbeten till privata kunder och närliggande kommuner. Detta strider mot kommunallagen och konkurrensreglerna, anser Konkurrensverket.

–Vi går nu till domstol för att tydliggöra reglerna och stoppa kommunen från att driva verksamhet som är negativ för konkurrensen, för småföretagande och i slutänden för konsumenterna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom, i ett pressmeddelande.

Konkurrensverket anser att servicekontoret har flera konkurrensfördelar jämfört med privata företag. En kommunal förvaltning finansieras till exempel med skattemedel och kan inte gå i konkurs. Dessutom får servicekontoret direkttilldelade uppdrag från den egna kommunen.

Konkurrensverket begär att Stockholms tingsrätt ska förbjuda servicekontoret att sälja mark- och anläggningsentreprenader till andra. Följer kommunen inte domen vill Konkurrensverket att domstolen ska döma ut ett vite på tre miljoner kronor till Borås kommun. 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE