Publicerad 8 maj 2013 Uppdaterad 13 maj 2013

Konflikt hotar på kommunala energibolag

Fackförbundet Seko varslar om stridsåtgärder på kommunala energibolag. Konflikten kan komma att påverka Visions medlemmar.

Förhandlingarna mellan arbetsgivarorganisationen KFS och de fackliga organisationerna Vision och Seko om ett nytt avtal för de kommunala energibolagen har varit intensiva de senaste dagarna. Men i går valde alltså Seko att varsla om stridsåtgärder. Varslet innebär bland annat att inga inkopplingar av tillfälliga elanläggningar får göras. Övertidsarbete, nyanställningar och inhyrning av arbetskraft sätts också i blockad.

Om ingen lösning nås kommer konflikten att dras igång den 21 maj.

–Vi vet inte än hur det kommer att påverka våra medlemmar, säger Visions förhandlare Jan-Olov Olsson och fortsätter:

–Det tråkiga är att vi var nära att teckna ett avtal, och hur vi ska förhålla oss nu vet vi inte.

För Seko är det framförallt två frågor som lett till att man varslar om konflikt: löneökningarna och krav på arbetstidsförkortning. Frågan om arbetstidsförkortning har även varit en stor fråga för Vision i förhandlingarna. I dag har Visions medlemmar en arbetstidsförkortning på 54 timmar per år, i förhandlingarna har man drivit att den ska ökas till 63 timmar – samma nivå som gäller för de privata företagen i branschen.

Den andra frågan där Vision och KFS inte kommit till en lösning gäller en skrivning i dagens avtal som slår fast att man får behålla sin lön även om man byter till en tjänst med mindre ansvar, exempelvis om man går från att vara chef till att jobba som ingenjör. KFS vill ändra den skrivningen, och skapa möjligheter att sänka lönen.

–Det har varit lite kärvt i förhandlingarna ibland men jag upplever att vi stått så nära varandra att det inte varit aktuellt för Vision att gå in i en konflikt, säger Jan-Olov Olsson.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE