Publicerad 2 juli 2013 Uppdaterad 2 juli 2013

Kommuntjänstemän riskgrupp för korruption

Kommunala tjänstemän som jobbar med tillsyn och kontroll ligger i riskzonen för att bli indragna i korruption. Det visar en undersökning som Brå i dag presenterar i Almedalen.

Den typiska personen som är inblandad i korruption är en medelålders man som är tjänsteman i en kommun. Det visar undersökningen som Brottsförebyggande rådet, Brå, har gjort på 648 avslutade korruptionsärenden hos Riksenheten mot korruption mellan 2003 och 2011.

Den vanligaste typen av korruption är att en privatperson eller en anställd i ett privat företag mutar någon som jobbar i en kommun eller på en statlig myndighet. Allra vanligast är det inom byggbranschen.

– Byggbranschen som redan utmärker sig för problem med ekonomisk brottslighet, sticker ut även i den här undersökningen. Nära en tredjedel av alla påstådda mutgivare är verksamma inom bygg- och anläggningssektorn, säger Lars Korsell, enhetschef på Brå, i ett pressmeddelande.

Oftast handlar det om enkla mutor till mindre värden som sällan överstiger ett par tusenlappar. En person eller ett företag erbjuder pengar, konferensresor, tekniska prylar eller husrenoveringar för att få igenom beslut som gynnar dem.

Mycket sällan handlar det om komplicerade transaktioner med mellanhänder, komplicerade transaktioner eller utlandskonton.

Personer som jobbar med tillsyn och kontroll är särskilt utsatta. Till exempel tjänstemän som jobbar med utskänkningstillstånd, bygglov och livsmedelstillstånd.

Det förekommer också att anställda inom äldreomsorgen får gåvor eller pengar, ibland i form av arv, för att utföra tjänster som ingår i arbetsuppgifterna.

Undersökningen tyder också på att korruptionen inte blivit vanligare eftersom antalet åtalade och dömda har legat på samma nivå under perioden. En femtedel av alla ärenden som kommer till Riksenheten mot korruption leder till en fällande dom.

I en tredjedel av fallen var det privatpersoner som upptäckte oegentligheterna. Näst vanligast är det att den som blivit erbjuden men avböjt att ta emot en muta som själv anmäler.

Fakta Så kan man förebygga korruption

Brå har listat några förebyggande åtgärder mot korruption:

  • Identifiera korruptionsriskerna och gör en riskanalys
  • Förbättra kontrollsystemen som täta interna kontroller, stickprov och krav på fakturaunderlag
  • Se över verksamhetens riktlinjer, policyer och rutiner i relation till riskanalysen
  • Öka kunskapen genom att utbilda och informera personalen
  • Gör uppföljningar på hur riktlinjer och rutiner efterföljs i praktiken
  • Underlätta för tipsare och visselblåsare och utse en kontaktperson som följer upp alla ärenden
  • Visa tydligt att korruption inte tolereras

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE