Publicerad 15 augusti 2014 Uppdaterad 15 augusti 2014

Kommuntjänsteman dömd till fängelse

Fyra personer dömdes i dag till fängelsestraff för att ha lurat Stockholms stad på 27,4 miljoner kronor. En av de dömda var anställd på stadens trafikkontor.

Under 2011-2012 genomförde Stockholms stad en renovering av Söderledstunneln. Sammanlagt fakturerade entreprenören 288,6 miljoner kronor för jobbet vilket enligt åklagaren var 27,4 miljoner för mycket.

Enligt åtalet hade de fyra tillsammans genom falska fakturor i flera led lurat kommunen på pengarna. Förutom projektledaren på trafikkontoret var det tre personer på privata byggbolag, en byggledaren och två som representerade underentreprenörer som var inblandade.

Alla fyra döms för grovt bokföringsbrott. De tre anställda på byggbolagen döms även för skattebrott och två av den dessutom för bokföringsbrott.

Byggledaren fick hårdast straff, fem års fängelse. Han var enligt åklagaren mest aktiv och det var också på hans konto 19,8 av de 27,4 miljoner kronorna sattes in.

De två männen som representerade underleverantörerna dömdes till tre år och sex månader respektive fyra års fängelse. Tjänstemannen på trafikkontoret fick det kortaste straffet, två år och sex månader. I hans fall tog tingsrätten hänsyn till att han även blev avskedad från jobbet.

Alla ska tillsammans också betala tillbaka de 3,9 miljoner kronor som kommunen ännu inte fått tillbaka plus en miljon kronor i rättegångskostnader.

Samtliga dömda har hela tiden nekat till brott.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE