Publicerad 5 oktober 2012 Uppdaterad 5 oktober 2012

Kommunhus i Tingsryd bästa energisparare

Kommunhus i Tingsryd är bäst på att spara energi. Bolaget toppar listan över de bostadsföretag som har varit mest framgångsrika i sina sparinsatser.

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Sabo, är en bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag. 106 av dessa bostadsföretag har förbundit sig att minska sin gemensamma energianvändning med 20 procent från 2007 till 2016.

Nu står det klart att Tingsryds bostadsstiftelse har sparat mest energi av alla sedan 2007, skriver Smålandsposten. Stiftelsen har fram till 2011 minskat sin energiförbrukning med 20,65 procent.

– Vi har arbetat med enkla åtgärder för att minska vår energiförbrukning. Exempelvis har vi bytt fönster, isolerat fastigheter och med lämplig teknik sett till att vi har rätt värmeflöde till lägenheterna, säger Peråke Janén till Smålandsposten.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE