Publicerad 16 november 2010 Uppdaterad 17 november 2010

Kommunernas missbruksvård jämförd

Nu är det möjligt för alla att jämföra kommunernas och landstingens missbruks- och beroendevård. Socialstyrelsen presenterar resultaten på en ny webbplats.

Alla kommuner och beroendeenheter har fått svara på en enkät från Socialstyrelsen. Svaren har sedan legat till grund för ett betyg från 1-5 som ska visa vilka förutsättningar enheten har att ge vård av bra kvalitet.

På webbplasten är det möjligt att jämföra missbruks- och beroendeenheter inom kommunen eller landstinget samt att göra jämförelser mellan olika kommuner och landsting.

Sju olika faktorer går att jämföra, till exempel möjligheten för klienter att få vård inom rimlig tid, att vara delaktig i vården och i vilken utsträckning kommunerna och beroendeenheterna samarbetar med andra aktörer för att kunna ge bra insatser.

- Resultaten är ett viktigt underlag och kan användas i arbetet med att utveckla och förbättra missbruks- och beroendevården, även om undersökningen inte ger hela bilden av hur vården i en enskild kommun eller på en enskild enhet fungerar, säger Petra Otterblad Olausson, avdelningschef på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar bland annat att det finns skillnader mellan kommuner när det gäller samverkan. Mindre kommuner har ett större behov av att samarbeta med andra för att hålla en god kvalitet.

Socialstyrelsen har även undersökt alla webbplatser efter som de är en viktig källa till information för många som söker hjälp. Granskningen visar att var tredje kommun och vartannat landsting saknar sådan information på sina webbplatser.

Här finns Socialstyrelsens jämförelser av missbruksvården.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE