Publicerad 23 oktober 2001 Uppdaterad 23 oktober 2001

Över hälften av landets kommuner saknar program för tillgänglighet för funktionshindrade. Över hälften av kommunerna har inte undersökt hur tillgängligheten till allmänna platser och lokaler ska förbättras. Många kommuner har inte ens ambitionen att bli tillgängliga. Det visar en rapport som Handikappombudsmannen överlämnat till regeringen

Härjedalen är den enda kommunen i Sverige som uppfyller Handikappombudsmannens kriterier för mycket bra tillgänglighet. Det är resultatet av en ny rapport, "Tillgänglighet för alla", som Handikappombudsmannen överlämnade på fredagen till socialminister Lars Engquist.
I rapporten ingår en enkät till kommunerna om tillgänglighet. Den visar att nästan 40 procent av gymnasieskolorna saknar anpassning för människor med rörelsehinder.
Över hälften av landets kommuner saknar program för tillgänglighet för funktionshindrade. Över hälften av kommunerna har inte undersökt hur tillgängligheten till allmänna platser och lokaler kan förbättras. Nästan 20 procent av kommunerna tar inte fram information på exempelvis kassett ens när sådan efterfrågas.


Har inga ambitioner


Enkäten till kommunerna visar att många kommuner inte har någon ambition att bli tillgängliga.


–Kommunerna måste ta krafttag för att kunna leva upp till den nya handikappolitiken som riksdagen beslutade om i våras, säger handikappombudsman Lars Lööw.


Mer än en tredjedel av anmälningarna till Handikappombudsmannen förra året handlar om bristande tillgänglighet.I 35 år har Sverige haft lagstiftning om att byggnader ska vara tillgängliga för funktionshindrade. Ändå byggs det mycket som är otillgängligt. I mer än 20 år har en lag funnits om att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig. Trots det finns det inte en enda stad i Sverige där alla rullstolsburna resenärer kan använda kollektivtrafiken.


Varje enskild kommuns svar och rankingen av kommunernas tillgänglighet för funktionshindrade finns på Handikappombudsmannens webbplats www.ho.se

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE