Publicerad 23 oktober 2006 Uppdaterad 23 oktober 2006

Kommunerna missar unga

Färre än hälften av landets 290 kommuner vet vad de ska göra med unga som hoppat av gymnasiet. Det visar en studie från Skolverket.Sedan 1 juli 2005 har kommunerna ett ansvar att följa upp alla ungdomar i åldrarna 16 till 20 år som av olika skäl inte går i gymnasiet. Kommunerna ska sedan erbjuda ungdomarna någon slags individuell åtgärd, till exempel att gå det individuella programmet. Men den här ordningen följs inte på lång väg i alla kommuner. Enligt Skolverket saknar omkring hälften av kommunerna en handlingsplan för unga som inte går i gymnasiet.


 


Studien visar att en av orsakerna till att så många kommuner inte har tagit ansvar för att följa upp ungdomarna är att sekretessregler mellan socialtjänsten och skolorna gör det svårt att följa ungdomarna. Därför föreslår Skolverket att det ska bli tillåtet att samköra fler register. Skolverket vill också att alla gymnasieskolor ska bli skyldiga att rapportera till ungdomarnas hemkommuner om någon hoppar av gymnasiet.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE