Publicerad 21 december 2005 Uppdaterad 27 december 2005

Kommuner samarbetar i familjerättsfrågor

Kommunerna Älmhult, Markaryd och Ljungby bildar en gemensam nämnd och förvaltning för familjerättsfrågor. Samarbetet startar vid årsskiftet.

–Vi har fått klagomål från medborgare och advokater om att vi inte riktigt har klarat av familjerättsfrågorna. Det är svårt i en liten kommun att upprätthålla en bra kvalitetsnivå. Det ställs ju högre och högre krav på vårdnadsutredningar och adoptionsutredningar, säger Rolf Lindblom, socialchef i Markaryd


 


I dag har Älmhult en familjerättsekreterare på 75 procent medan socialsekreterarna i Markaryd och Ljungby har delat på familjerättsfrågorna.


 


Den nya gemensamma nämnden och förvaltningen ska vara placerad i Älmhults kommun där tre familjerättssekreterare kommer att vara anställda och ha sina fasta arbetsplatser. Det är den familjerättssekreteraren som idag jobbar i Älmhult plus två nyanställda. De kommer dock att åka ut och möta sina klienter i deras hemkommuner.


 


Verksamheten har en budget på 1,4 miljoner kronor för nästa år, men Rolf Lindblom kan inte säga om det kommer att bli billigare eller dyrare än tidigare.


 


–Det är väldigt svårt att avgöra hur mycket tid vi har lagt på familjerätt tidigare. Huvudsyftet ur min synvinkel är att det ska bli bättre kvalitet. Det här är ett viktigt område som är livsavgörande för många människor.


 


Rolf Lindblom utesluter inte att de tre kommunerna kommer att hitta andra områden att samarbeta på.


 


–Vi börjar med det här så får vi se om det fungerar.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE