Publicerad 4 december 2006 Uppdaterad 4 december 2006

Kommuner kritiseras för dålig kontroll

Länsstyrelsen i Stockholm riktar hård kritik mot att flera kommuner i länet slarvar med inspektionerna av privatdrivna hem för vård och boende, så kallade HVB-hem.

Socialtjänstlagen säger att kommunerna ska ha regelbunden tillsyn över HVB-hemmen. Enligt föreskrifterna ska socialnämnderna inspektera de privat drivna hemmen minst en gång om året.


 


Men länsstyrelsens granskning för 2004 visar att bara 24 procent av hemmen för vuxna funktionshindrade, 60 procent av hemmen för barn och ungdomar och 74 procent av hemmen för vuxna missbrukare granskades under året.


 


–Tredje året i rad kan vi nu konstatera att långt ifrån alla behandlingshem inspekteras årligen, säger socialkonsulenten Jeanette Eriksson på länsstyrelsen.


 


Under 2005 var det nio kommuner som inte uppfyllde kraven på årliga inspektioner. De kommer nu att kontaktas av länsstyrelsen.


 


Även i de fall när kommunerna har kontrollerat verksamheten finns det brister i tillsynen. Kommunerna är till exempel dåliga på att kontrollera hur stor personalomsättning på HVB-hemmen är och om personalen får kompetensutveckling. Det är särskilt viktigt eftersom det har stor betydelse för verksamhetens kvalitet och därför att behandlingsmetoder och regler ständigt förändras.


 


Hälften av tillsynsrapporterna saknar uppgifter om det finns system för att följa upp behandlingens effekter och de allra flesta rapporterna saknar uppgifter om det finns rutiner för klagomålshantering.


 


Länsstyrelsen är också kritisk till att socialnämnderna i så få fall talar med brukarna om vårdens innehåll och deras delaktighet.


Länsstyrelsen lyfter dock fram två positiva exempel, stadsdelsnämnderna Hägersten och Östermalm, som har tagit fram metoder för samtal med barn inskrivna på HVB-hem.


 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE