Publicerad 10 februari 2014 Uppdaterad 10 februari 2014

Kommuner krävs på svar efter giftlarm

Brandskum från gamla brandövningsplatser kan hota dricksvattnet. Nu ska landets kommuner kartlägga om de farliga kemikalierna från skummet finns på fler platser.

På tre platser i landet, i Tullinge utanför Stockholm, i Uppsala och i Kallinge i Ronneby kommun, har dricksvattentäkter stängts av sedan man misstänkt att vattnet kan vara påverkat av så kallade högflourerande ämnen.  I det senaste fallet, i Kallinge, var nivåerna långt över ”det tolerabla dagliga intaget” och invånarna får nu vatten från en annan vattentäkt i kommunen. Ämnena har i tester på djur gett leverskador och påverkat immunförsvar och reproduktionsförmågan.

Kemikalierna misstänks i samtliga fall komma från brandskum som tidigare använts av räddningstjänsten på brandövningsplatser. Eftersom det finns övningsplatser på många platser i landet och dricksvattnet kan påverkas även flera kilometer från övningsfälten befarar Livsmedelsverket att de farliga kemikalierna kan ha påverkat många vattentäkter.

Därför har myndigheten nu skickat en enkät till alla landets kommuner.

–Vi vill veta om man har brandövningsplatser i närheten av dricksvattentäkter, och om de är påverkade eller misstänks vara påverkade av verksamheten, säger Torbjörn Lindberg, statsinspektör på Livsmedelsverket.

I praktiken innebär det att de kommuner som har vattentäkter i närheten av övningsplatser får göra provtagningar för att se om vattnet är påverkat.

Svaren ska ha kommit in senast den 1 april.

–Vi är väldigt angelägna om att få in svar, säger Torbjörn Lindberg.

Livsmedelverkets generaldirektör Stig Orustfjord säger till Dagens Nyheter att de högflourerande ämnena kan vara en ”tickande miljöbomb”.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE