Publicerad 16 december 2013 Uppdaterad 16 december 2013

Kommuner kan tjäna miljoner på insatser för unga

Genom tidiga och relativt billiga stödinsatser åt elever kan kommuner tjäna miljoner på bara några år. Problemet är att beslutsfattarna tänker för kortsiktigt, menar två nationalekonomer i en rapport till regeringen.

- Det mänskligt och ekonomiskt kloka ur ett helhetsperspektiv för kommunenen att satsa på barnen tidigt, är för en skolchef med budgetansvar en dålig affär. Så ofta blir det att man spar på tämligen billiga insatser under låg- och mellanstadietiden och sedan får man ohyggligt höga kostnader i tonårstiden. Men det drabbar socialtjänsten i ett helt annat konto vid en annan tidpunkt, säger nationalekonomen Ingvar Nilsson, till Ekot.

Han har tillsammans med kollegan Anders Wadeskog granskat särskilda stödinsatser för elever med olika typer av funktionsnedsättningar eller koncentrationssvårigheter.

Datorprogram som till exempel omvandlar text till tal kan bidra till att fler får fullgoda betyg. Nationalekonomerna har räknat ut att kostnaden för ett sådant hjälpmedel är ungefär 25 000 kronor medan det kostar en miljon kronor om en ungdom kommer ut på arbetsmarknaden två år senare än andra på grund av uteblivet stöd.

I de projekt nationalekonomerna följt har särskilt stöd till elever hjälpt många och av ett hundratal elever kan det räcka med att en person tar sig vidare för att en kommun ska vinna på det.    

Även samhället i stort skulle tjäna på tidiga insatser för elever menar ekonomerna. Bland de som är under 30 år har förtidspensioneringarna ökat med över 40 procent de senaste tio åren. Nästan hela ökningen beror på psykiska diagnoser, rapporterar SVT.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE