Publicerad 7 november 2005 Uppdaterad 7 november 2005

Kommuner dåliga på mångfald

Kommunerna i Västra Götalands län jobbar inte tillräckligt effektivt med mångfaldsfrågor. Det visar en undersökning som länsstyrelsen har gjort.

Det är få kommuner i länet som samarbetar, både när det gäller mångfaldsfrågor och introduktion av nyanlända flyktingar och andra invandrare.


 


Undersökningen visar också att introduktionen är dåligt anpassad efter individerna, särskilt när det gäller barn, ungdomar, äldre och funktionshindrade.


Julio Abréu är integrationshandläggare på Länsstyrelsen Västra Götalands län. Han säger att kommunerna måste bli effektivare att hjälpa flyktingar och invandrare att lära sig svenska och få ett arbete.
 


Sedan ett antal år finns regeringsbeslut på att kommunerna ska ha individuella introduktionsprogram, men enligt Julio Abréu är det bara hälften av kommunerna i Västra Götalandsregionen som har det.–Det har gått långsamt och om man tittar på de individuella introduktionsplanerna brister det en hel del. De handlar för mycket om socialt omhändertagande man fastnar i sociala transfereringar och kommer inte ur det, säger Julio Abréu.En liknande studie görs även i de andra storstadsregionerna Stockholm och Malmö.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE