Publicerad 14 februari 2014 Uppdaterad 14 februari 2014

Kommuner brister i att hindra våld mot anställda

Att bli hotad eller till och med slagen på jobbet är inget ovanligt för dem som arbetar med myndighetsutövning. I en landsomfattande inspektion fick nästan sju av tio arbetsgivare krav på förbättringar för att förebygga hot och våld.

Arbetsmiljöverket har inspekterat 900 statliga och kommunala arbetsplatser där de anställda jobbar med myndighetsutövning, till exempel socialsekreterare, poliser, bygglovshandläggare, arbetsförmedlare och alkoholhandläggare.

Granskningen visar att det finns många brister, både hos kommunala och statliga arbetsgivare, när det gäller att förebygga hot och våld mot de anställda. Nästan sju av tio arbetsgivare fick krav på förbättringar de måste göra. Sammanlagt ställde Arbetsmiljöverket 2 600 krav.

– Flera anställda som vi träffat ute på arbetsplatserna har berättat att man drar sig för att anmäla hot eller våld, eftersom det finns en uppfattning om att samhällets attityder i den här frågan har hårdnat. Man ska helt enkelt ”tåla” mer i sin roll som tjänsteman. Det är en oacceptabel utveckling, säger Berndt Jonsson, projektledare på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Arbetsmiljöverket konstaterar att de flesta arbetsgivarna har rutiner för att förebygga hot och våld men rutinerna är ofta inaktuella och inte tillräckligt inarbetade. Rutinerna behöver också fördjupas och innehålla flera perspektiv. Man behöver också förtydliga vilken nivå som kan ”accepteras” för att de anställda inte ska vänja sig och tillåta inslag av hot och våld i arbetet.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE