Publicerad 25 februari 2008 Uppdaterad 25 februari 2008

Kommunen anade inte problemen i Rödeby

Socialförvaltningen gjorde inga fel i samband med tragedin i Rödeby när en 15-åring sköts till döds. Det hävdar Karlskrona kommun i en internutredning om de uppmärksammade händelserna.

Natten till den 6 oktober inträffade ett skottdrama i Rödeby, en 50-årig man sköt en 15-åring till döds och skottskadade en 16-årig pojke. Efteråt bestämdes att en interutredning skulle göras.


Nu slår utredningen fast att det under 2007 inte fanns några signaler som pekade på att det uppsökande och förebyggande arbetet måste förstärkas i Rödeby. Och att socialförvaltningen bara fick kännedom om en av de fem polisanmälningarna och därför inte hade några uppgifter som tydde på att det förekom mer omfattande trakasserier mot familjen.


En viss självkritik kan dock spåras. I skenet av vad som nu är känt kan beslutet i september att inte inleda förnyad utredning av 16-åringen diskuteras, står det i utredningen.


Händelserna har också lett till att socialförvaltningen skärper sina rutiner. Fältgruppen har förstärkt sin närvaro i Rödeby och socialförvaltningen har tagit initiativ till ett lokalt brottsförebyggande råd i Rödeby med representanter för myndigheter och föreningar.


Socialförvaltningen ska också ta kontakt med polisen för att förbättra rutinerna för information från polisen om ungdomar som utpekas för brott.


Länsstyrelsen i Blekinge har beslutat att granska händelsen i Rödeby och kommer nu att få ta del av kommunens internutredning.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE