Publicerad 26 juli 2007 Uppdaterad 26 juli 2007

Kommunanställda ska förebygga våld

Regeringen har beslutat att satsa 50 miljoner kronor på att motverka mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer. Pengarna ska bland annat användas till att utbilda kommunanställda i att förebygga våld.Myndigheten Ungdomsstyrelsen ska utbilda kommunanställda i att förebygga hedersrelaterat våld, samt mäns våld mot unga kvinnor och män. Kostnaden för det väntas uppgå till 6,5 miljoner kronor, förutsatt att riksdagen anvisar medel även under nästa år.


 


Länsstyrelserna ska få 13 miljoner kronor för att arbeta preventivt mot våld. Det kan exempelvis handla om att ge socialsekreterare som möter våld i sin yrkesroll mer stöd. Pengarna ska också gå till att skapa skyddade boenden i vissa län.


 


Rikspolisstyrelsen får 30 miljoner kronor, om riksdagen beviljar pengar för 2008 och 2009. De pengarna ska användas till att utbilda poliser och att förstärka allmänhetens förtroende för polisen.


 


Pengarna fördelas via integrations- och jämställdhetsdepartementet och kommer att delas ut mellan åren 2007 och 2009.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE