Publicerad 7 april 2014 Uppdaterad 7 april 2014

Kommunalt bostadsbolag får böta tio miljoner

Haninge kommuns bostadsbolag köpte ett byggföretag för att komma över en byggentreprenad utan att göra en upphandling. Nu tvingas Haninge bostäder böta 10 miljoner kronor.

I september 2012 köpte Haninge bostäder bolaget Vega Norra parken AB av ett byggföretag. Bolaget hade inga andra tillgångar än ett byggentreprenadkontrakt för bostadsbygge för 90 lägenheter värt 136 miljoner kronor.

Kommunala bolag får inte kringgå upphandlingsreglerna genom att köpa företag med tillgångar i stället för att göra en upphandling. Konkurrensverket krävde därför att Haninge bostäder skulle bestraffas med 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift - det maximala beloppet som kan dömas ut.

– Att köpa ett byggentreprenadkontrakt genom ett planerat affärsupplägg utan upphandling är ett brott mot regelverket. Ska en kommun eller kommunalt bolag bygga fastigheter ska entreprenaden som absolut huvudregel annonseras och konkurrensutsättas, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

Förvaltningsrätten i Stockholm går helt på Konkurrensverkets linje och konstaterar i sin dom att bolaget köpte företaget enbart för att komma över byggentreprenaden.

Haninge bostäder har möjlighet att överklaga domen till kammarrätten.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE