Publicerad 20 augusti 2012 Uppdaterad 20 augusti 2012

Kommunala ingenjörer missnöjda med lönen

Kommunalt anställda ingenjörer är nöjda med sina jobb men missnöjda med lönen, det visar en ny rapport.

De kommande tolv åren kommer 4 av 10 ingenjörer i kommunerna att gå i pension. Samtidigt väljer allt fler nyexaminerade ingenjörer bort den kommunala sektorn för den privata. En stor anledning antas vara lönen, det menar Sveriges ingenjörer som ligger bakom rapporten.

Skillnaden i lön är stor, bland ingenjörer födda 1972–1976 ligger till exempel månadslönen i privat sektor på 42 500 kronor jämfört med strax över 35 000 för den kommunala. Och redan i ingångslön skiljer det minst en tusenlapp mellan privat och kommunalt nyanställda ingenjörer. 

I rapporten får ingenjörerna frågan hur nöjda de är med sina arbeten samt hur nöjda de är med lönen. 35 procent av de kommunala ingenjörerna är missnöjda med sina löner, jämfört med 25 procent för de privata. Däremot är de kommunalt anställda ingenjörerna i stort nöjda med sitt jobb.

– Kommunerna måste ge bättre löner, det räcker inte med intressanta arbetsuppgifter, säger Patrik Björnström, utredare på Sveriges Ingenjörer.

Rapporten presenteras i sin helhet på kommunmässan Kommek i Malmö onsdag den 22 augusti.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE