Publicerad 18 september 2009 Uppdaterad 18 september 2009

Kommunala avgifter stiger kraftigt

Avgifterna för värme, VA, el och sophämtning har stigit betydligt mer än övriga kostnader i samhället. Munkedals kommun har de högsta avgifterna i landet.

I undersökningen har en bostadsfastighet med 15 lägenheter ”placerats” i landets kommuner för att man ska kunna jämföra kostnaderna för värme, vatten och avlopp, el och avfallshantering.

Granskningen visar att kostnaderna för kommuninvånarna har ökat med 5,1 procent i år vilket är betydligt högre än konsumentprisindex som har stigit med 0,2 procent under samma period.

Enligt undersökningen har fastigheten i Munkedals kommun högst avgifter med 375 kronor per kvadratmeter inklusive moms. Kostnaderna är 72 procent högre än i den billigaste kommunen, Luleå, där avgifterna är 218 kronor per kvadratmeter.

Den största spridningen hittar man inom avgifterna för vatten och avlopp. Avgiften som har störst betydelse för totalkostnaden är fjärrvärmen. Därefter kommer kostnaderna för el, som dock inte alltid är en kommunal avgift.

Undersöknignen är producerad av HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE