Publicerad 28 september 2009 Uppdaterad 29 september 2009

Kommunal chef får JO-kritik

VA-chefen i Örkelljunga kommun får kritik av Justitieombudsmannen, JO. Chefen bröt mot efterforskningsförbudet när han frågade anställda om vem som hade berättat för medierna att dricksvattnet var otjänligt.  

Örkelljunga kommun hade länge haft problem med förhöjda halter av bekämpningsmedel i dricksvattnet men informerade inte allmänheten.  I januari 2008 publicerade Helsingborgs Dagblad uppgifter om problemen vilket ledde till hård kritik mot tjänstemän på kommunen. Efter kritiken stängdes vattentäkten och kolfilter installerades.

På ett möte efter avslöjandet frågade VA-chefen om någon av de fyra medarbetarna haft kontakt med massmedia. Två personer kände sig utpekade och anmälde chefen till Justitieombudsmannen.

JO kritiserar nu VA-chefen för att han genom sin fråga bröt mot efterforskningsförbudet i Tryckfrihetsförordningen. Men JO väljer att inte väcka åtal eftersom frågan om vem som talat med massmedia var spontan och att det skulle bli svårt att bevisa att chefen medvetet försökte ta reda på vem som ”läckt” till tidningen.

Kort efter avslöjandet blev de två anställda som anmälde chefen uppsagda på grund av arbetsbrist efter en omorganisation. De anställda påpekar in sin anmälan att det tycker att ”timingen” i uppsägningarna var konstig. Arbetsgivaren förnekar att det finns några kopplingar mellan avslöjandet och uppsägningarna och hävdar att de anställda sades upp på grund av att de var sist anställda.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE