Publicerad 31 mars 2014 Uppdaterad 31 mars 2014

Kommun förbjuds konkurrera med privata företag

Servicekontoret i Borås kommun förbjuds att sälja tjänster till andra än den egna kommunen. Det slår Stockholms tingsrätt fast och går därmed på Konkurrensverkets linje.

I januari 2012 stämde Konkurrensverket Borås kommun för att Servicekontoret sålde mark- och anläggningsarbeten till privata kunder och andra kommuner. Detta, anser Konkurrensverket, strider både mot kommunallagen och konkurrensreglerna.

I sin stämning hävdade Konkurrensverket bland annat att Servicekontoret har flera konkurrensfördelar jämfört med privata företag. En kommunal förvaltning finansieras till exempel med skattemedel och kan inte gå i konkurs och får dessutom direkttilldelade uppdrag från kommunen och är därför mindre säsongs- och konjunkturberoende än privata företag.

–Alla kommuner och landsting har nu, efter denna tydliga dom, all anledning att se över hur de bedriver säljverksamhet så att det inte sker på ett olagligt sätt, säger Dan Sjöblom, generaldirektör för Konkurrensverket, i ett pressmeddelande.

Kommunalrådet Tom Andersson (MP) säger att Servicekontoret bara använder tillfällig överkapacitet för att utföra arbeten åt andra.

–Det är en liten del av Servicekontorets verksamhet det handlar om. Vi ska dock överväga att gå vidare för att få vår modell prövad i högre instans, säger han i ett uttalande på kommunens hemsida.

Kommunen får sex månader på sig att sluta med försäljningen annars får man betala ett vite på tre miljoner kronor.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE