Publicerad 1 september 2006 Uppdaterad 7 september 2006

Köerna för flyktingmottagning minskar

Den 28 augusti stod drygt 1 700 personer i kö till en introduktionsplats i en kommun. Det är en minskning sedan i maj då 2 300 köade. Integrationsverket bedömer att köerna kommer att fortsätta minska.

De svenska kommunerna tar nu emot fler flyktingar än de gjort under de senaste tio åren. Under det första halvåret togs 15 350 personer emot, visar nya siffror från Integrationsverket.


 


Svaren från kommunerna om ökad flyktingmottagning fortsätter att komma in och för närvarande finns 208 överenskommelser som tillsammans omfattar 17 000 platser.


 


Integrationsverket bedömer att köerna för introduktion kommer att fortsätta minska under hösten. Vid årsskiftet räknar man med att antalet personer som väntar på plats ska vara nere i 700.


 


Anledningen till att så många introduktionsplatser behövs är att antalet beviljade uppehållstillstånd ökat kraftigt i år på grund av den nya lagen om prövning av uppehållstillstånd för vissa asylsökande.


 

Fakta Flyktingintroduktion

Kommuner som tar emot personer som får asyl ansvarar för att de får det stöd som behövs för att introduktionen i samhället ska bli framgångsrik. Målet är att individerna ska få jobb och egen försörjning så snabbt som möjligt.


Kommunen ska ha ett introduktionsprogram och utifrån det ska man tillsammans med individen planera och genomföra introduktionen i samverkan med andra aktörer som till exempel arbetsförmedlingen. Den nyanländes utbildning, kunskaper och erfarenheter ska beaktas under introduktionen. Han eller hon ska också få en realistisk bild av sina möjligheter i Sverige.


Källa: Integrationsverket. 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE