Publicerad 1 augusti 2013 Uppdaterad 1 augusti 2013

Knäppa översättningar på kommuners hemsidor

Obegripligt. Det är tanken man får när man läser vissa engelska texter på kommuners hemsidor.

”The upper lip is done with the help of traffic wardens”. Obegripligt? Ja, men så ser det ut på kommuners hemsidor där man tar hjälp av Google translate för att översätta sina texter på webben. Ovanstående översättning blir, om man översätter tillbaka till svenska: ”Den övre läppen genomförs med hjälp av trafikvakter”. Övre läppen ska egentligen vara översläppen.

En annan svensk-engelsk-svensk översättning säger att kommunen ”vill underlätta för dig, stående i flytande tankar”. Flyttankar alltså.

Det är Sveriges Radio Kalmar, som har gjort en genomgång av översättningarna på kommunernas hemsidor i länet.

Pernilla Klintberg, kommunikatör på Nybro kommun säger till radion att det skulle krävas en hel avdelning som bara skulle arbeta med att översätta webbsidorna om de inte använde automatisk översättning.

– Men det kan ju bli lite tokigt.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE