Publicerad 23 september 2009 Uppdaterad 25 september 2009

Kartläggning av bolag väcker frågor

Har anställda i de kommunala bolagen bättre löneförmåner än de som arbetar inom övriga delar av kommunen? Det tror den politiska ledningen i Göteborg. Nu ska en kartläggning av förmånerna göras.

Diskussionen är inte ny. Även tidigare har det talats om att anställda på de kommunala bolagen i Göteborg har bättre löneförmåner än kollegorna på stadens förvaltningar. Bristen på faktaunderlag har dock varit stor. Många hänvisar till rykten och hörsägen.

Nu vill Göteborgs stad rensa upp i ryktesfloran. En kartläggning över hur löneförmånerna ser ut i de kommunala bolagen ska göras.

− Det verkar som att det skiljer en hel del mellan bolagen och förvaltningarna. I princip är vi överens över partigränserna att det måste göras något åt det här, säger Jonas Ransgård (M), kommunalråd i Göteborg.

Han hänvisar bland annat till en utredning som stadsrevisionen genomförde 2003. Undersökningen visade att kommunala bolag i genomsnitt spenderade 1 640 kronor per anställd i företagshälsovård, nästan tre gånger mer än snittet för anställda i  stadsdelarna.

− Jag vill kunna stå upp framför vilken personalgrupp som helst och säga att de skillnader som finns i löner och förmåner grundas på sakliga skäl, säger Jonas Ransgård.

Han tvekar inte heller om varför förmånerna i staden och i bolagen tycks skilja sig åt. Löneandelen är en förhållandevis liten kostnad i bolagen, vilket får till följd att personalsatsningar inte gör någon större skillnad ekonomiskt – och därmed blir lättare att genomföra, enligt Jonas Ransgård.

− Lönekostnadens andel av totalbudgeten är försvinnande liten i flera bolag. I stadsdelsförvaltningarna kan 70 procent av budgeten vara personalkostnader.

Att det finns kulturskillnader mellan bolagen och stadens övriga förvaltningar tycks de flesta vara ense om. Göteborg Energi, nöjesparken Liseberg och Göteborgs hamn finns bland de kommunala bolag som sägs stå längst från den övriga staden. Lennart Merking, SKTFs ordförande i Göteborg stad, välkomnar en kartläggning av förmånerna men tycker också att den har en lite sur eftersmak.

− Det är typiskt att det är de anställdas förmåner man ska se över när det är spartider, säger han.

Ralph Rosenlund arbetar på renhållningsbolaget Renova och är dessutom bolagssamordnare för SKTF i Göteborg. Även han välkomnar kartläggningen men ser den främst som ett politiskt utspel inför nästa års val, ett sätt att visa handlingskraft.

− Renova verkar på en konkurrensutsatt marknad med kunder som betalar våra intäkter, de vill inte var med och betala några vidlyftiga förmåner för våra anställda, säger han.

Det går även att vända på resonemanget, menar Ralph Rosenlund. Han pekar på att det finns fördelar med att arbeta inom kommunala förvaltningar. Anställningstryggheten i Göteborgs stad – vilket inte finns i alla kommunala bolag - är en sak han nämner.

På det av kommunen helägda Gatubolaget i Göteborg får medarbetarna 2 500 kronor per år och anställd i friskvårdsbidrag, vilket kan jämföras med ett flertal stadsdelsförvaltningar där bidraget är under 1 000 kronor. Lars Hartman sitter i SKTFs avdelningsstyrelse men arbetar också på Gatubolaget. Han har förståelse för att det högre friskvårdsbidraget kan sticka i andras ögon.

− Det väcker säkert viss avundsjuka hos vissa medan andra tycker att det är okej i och med att pengarna kommer från vår egen kassa, inte från kommunala anslag, säger han.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE