Publicerad 16 oktober 2007 Uppdaterad 16 oktober 2007

Kalmar får centrum för anhörigfrågor

Socialstyrelsen har utsett två nationella kompetenscentra inom demens- och anhörigfrågor.

Bland sammanlagt 15 sökande har Socialstyrelsen utsett Fokus, en enhet inom Regionförbundet i Kalmar län, att bli Nationellt kompetenscentrum på anhörigområdet.


 


Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum ska tillsammans utgöra Nationellt Kompetenscentrum inom demensområdet.


 


En viktig uppgift för dem blir att samla in, strukturera och sprida kunskap om äldres situation och villkor. De ska också bli en länk mellan forskning, praktik och beslutsfattare.


 


Fokus, Silviahemmet och Stockholms läns Äldrecentrum ska bidra till en högre kvalitet i vården och omsorgen om äldre genom att stimulera och stödja utvecklingsarbete och se till att goda exempel sprids ut i praktisk verksamhet.


 


Regeringen har anslagit 5 miljoner kronor vardera för att finansiera dessa två centra.


 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE