Publicerad 17 mars 2008 Uppdaterad 17 mars 2008

Kalix får 100 000 i böter

Socialförvaltningen i Kalix vägrade att göra riskbedömningar av vad som kan hända med enhetschefernas hälsa om de inte hinner med jobbet. Nu har länsrätten fastställt att kommunen ska böta 100 000 kronor.

Vid en inspektion 2006 upptäckte Arbetsmiljöverket att det saknades riskbedömningar när det gäller arbetsmiljön för enhetscheferna inom äldre- och handikappomsorgen.


 


Arbetsmiljöverket krävde bland annat att arbetsgivaren skulle göra skriftliga riskbedömningar av varje enhetschefs möjlighet att hinna med jobbet utan att riskera att bli sjuk.


 


Vid en ny inspektion sommaren 2007 konstaterade Arbetsmiljöverket att det fortfarande inte fanns några riskbedömningar trots att dessa skulle ha varit klara senast 1 februari.


 


Arbetsgivaren medgav att det inte fanns några riskbedömningar och angav som skäl att det inte gick att göra några eftersom arbetsbelastningen för cheferna ständigt förändras.


 


Men länsrätten i Stockholm godkände inte kommunens skäl. Rätten påpekar också att kommunen skulle ha överklagat Arbetsmiljöverkets förelägganden om man ansåg att kraven var omöjliga att uppfylla.


 


Länsrätten dömer nu kommunen att betala böter, ett så kallat vite, på 100 000 kronor. Dessutom kvarstår kravet på riskbedömningen. Arbetsmiljöverket kommer att följa upp att kommunen följer kraven. Om det inte görs riskerar Kalix kommun ytterligare böter.


 


 


 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE